Fyzikální terapie

Fyzikální terapie využívá nejrůznější druhy energií (např. umělé i přirozené) za účelem prevence a léčení organických a funkčních onemocnění.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, patří sem např. kloubní blokády, svalové spasmy a jiné. Léčí využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. Ve fyzioterapii se používá technika měkkých tkání, manipulační terapie a léčebná tělesná výchova.

Technika měkkých tkání je specifická masáž, kterou uvolňujeme svalové spasmy a facie. Tímto připravujeme tkáně k další terapii.

Manipulační terapie je mobilizace, při které navracíme hybnost periferních kloubů a páteře do fyziologického postavení.

Léčebná tělesná výchova je souhrn procedur, patří sem kondiční cvičení, postizometrická relaxace svalů, dechová gymnastika, a jiné. Léčebná tělesná výchova je individuální nebo skupinová, vždy ji vede fyzioterapeut. Cvičební jednotka se skládá z cviků, které jsou vhodné pro danou skupinu cvičenců či pro jednotlivce. Kondiční cvičení se nejvíce používá po operacích, kdy pacient je na lůžku, procvičujeme ostatní nepostižené části těla. Fyzioterapie je významnou léčbou po úrazech, kde se snažíme navrátit funkční hybnost kloubům.

Druhy energií používaných při fyzikální terapii:

Tepelná energie

Termoterapie je aplikace tepelné energie, nebo její odebírání za účelem léčebného efektu. Termoterapii rozdělujeme na kladnou a zápornou. Kladná termoterapie obsahuje například zahřátí pomocí rašeliny, léčivého bahna či slatiny. Dále můžeme používat parafínové zábaly. Do termoterapie kladné ale také patří sauna i tepelné koupele. Při záporné termoterapii využíváme chladu, nazýváme ji také kryoterapie. Kryoterapie se využívá hlavně u akutních zánětů, poranění (vyvrknutí, podvrknutí) a u hematomů (krevní výron). V kryoterapii využíváme ledové a studené obklady.

Mechanická energie

Mechanoterapie se zabývá vlivem mechanické energie na organismus (tah, tlak). Do mechanoterapie patří manuální trakce, která se uplatňuje při potížích v krční či bederní páteři, dále zahrnuje masáže a ultrazvuk. Trakce - tahem nebo tlakem působíme na zkrácené svalové struktury. Působením trakce dosáhneme k protažení měkkých tkání a uvolnění kloubů (oddálení kloubních ploch). Trakcí zlepšujeme pohyblivost a odstraňujeme blokády. Mechanoterapeutickou masáží příjemně ovlivňujeme organismus jak tělesně, tak i duševně. Pomocí masáže můžeme uvolnit ztuhlé svaly, ale i odbourat stres.

Ultrazvuk

je mechanické vlnění. Při aplikaci ultrazvuku neprochází tkáněmi elektrický proud. Ultrazvuk můžeme také nazvat mikro masáž (mikro masáž molekul a molekulárních částic v tkáni, dochází k lokálnímu prokrvení). Ultrazvuk zvyšuje propustnost kapilár a tím i prokrvení, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání. Ultrazvuk se nejčastěji používá na lumbágo (ústřel), ischias (zánět sedacího nervu), degenerativní onemocnění kloubů (artrózy).

Magnetická energie

Pulzní magnetoterapie využívá nízkých kmitočtů 0,1 - 100 Hz. Evokuje změny v biochemickém a elektromagnetickém stavu buněk a tkání s následnými systémovými účinky. Příznivě ovlivňuje systém hormonální, kardiovaskulární, nervový, svalový, kostní, imunologický i urogenitální. Pulzní magnetoterapie napomáhá při hojení zlomenin, ovlivňuje trofiku tkání a má také analgetický účinek.

Elektrická energie

Elektroterapie využívá nejrůznějších elektrických proudů (např. stejnosměrné pulzní proudy, střídavé nízkofrekvenční proudy nebo dráždivé proudy). TRÄBERTOVY PROUDY využívají stejnosměrný přerušovaný proud obdélníkového tvaru. Jejich frekvence je 142Hz. Mají analgetický účinek a nejvíce se používají po úrazech. DIADYNAMICKÉ PROUDY jsou stejnosměrné. Vlivem těchto proudů dochází k rozšiřování kapilár (prokrvení), a k relaxaci svalstva. Elektroterapie napomáhá k urychlení vstřebání otoků a hematomů. Používají se u lumbaga, artróz, podvrknutí, zánětu ramenního kloubu. TENS PROUDY využívají střídavé proudy nízkofrekvenční. Mají rychlý analgetický efekt. Používají se při bolestech páteře, kloubů, šlach.

Seznamte se také s našimi dalšími službami v oblasti profesionální fyzioterapie.